אלגבריסט יהודי מן המאה ה-י"ז
פרופ' גד בן עמי -צרפתי