סכום כפול או כפל מסוכם
על דף נייר רשומים 10 מספרים טבעיים (לאו דוקא שונים) בין 1 ל-10. סכומם שווה למכפלתם.
מהם המספרים?

                             

או: