אל תותירו ממנו (וחם השמש... ונמס)
רציתי שלגון, אך רק שקל בידי, ועלי להשלים את החסר.
לו במקום השקל הייתי משלם מה שנותר לי לשלם,
היה נותר לי לשלם מה שנותר לי עתה לשלם.
כמה עולה איפה השלגון?