התעמלות מוח
לשלב הגמר של אליפות תחכמוני בהתעמלות עלו המתעמלים הבאים: אורי, אביתר, אלון ואבנר
[כולם א"א].
לאחר ביצוע תרגילי הגמר הודלפו העובדות הבאות:
א. אם אורי לא במקום הראשון, אז אלון לא במקום השני.
ב. אם אביתר הגיע למקומות השני או השלישי, אז אורי זכה במקום הראשון.
ג. אם אלון אינו אחרון, אז אביתר במקום השלישי.
ד. אם אבנר הגיע שני, אז אביתר לא ראשון.
ה. אם אבנר אינו המנצח, אז אביתר הוא המנצח!

מיהו המנצח?