מספר והיפוכו
אם כופלים מספר במספר המורכב מאותן ספרות אך בסדר הפוך מתקבלת התוצאה 369736.
מהם המספרים? (כתוב מהקטן לגדול)

  X     =  369736