הלהקה
עפו ציפורי דרור
אחת לפנים ושתיים מאחור
אחת מאחור ושתיים לפנים
אחת בין שתיים
ושלוש בשורה
כמה ציפורים עפו?


תשובה: