עוגיות בלי חשבון
אל המאפיה נשא רגליו גדעון
עוגיות לקנות ללא מספר, בלא חשבון
בראשו מתנגן ציוויה של האם
המספר איני זוכר אך בזה אתנחם:
המחצית ועוד חצי עוגיה לשבת
מחצית מן הנותר ועוד חצי עוגיה אל הבת
חצי הנשאר ומחצית העוגיה לנעם הקט.
"ואני גדעון, מה לי יוותר"?
"אינך חובב עוגיות - אחת ולא יותר"
כמה עוגיות ידידי, מה אקנה?"
עיני נא האר לתשובתך אצפה!"


תשובה: