החלפות
אם 3 =      11 =      25 =   
ואם 17=  116=   41=  

מהו n כאשר מתקיים:      =  

תשובה: (מהמספר הקטן לגדול)   או