הנסתרות והגלויות
שבעה חברים מתגוררים בשבע ערים שונות בארץ.
לכבוד החגים הם החליטו שכל אחד מהם ישלח שלוש גלויות ברכה לשלושה מחבריו .
האם ניתן לשלוח את הגלויות כך שכל אחד מהחברים יקבל גלויה מכל חבר שאליו שלח גלויה?