ועל ארבעה לא אשיבנו
צבעו את המשבצות בריבוע של 9X9 משבצות ב-9 צבעים שונים, כל משבצת בצבע אחר, באופן:
א. שהצביעה היא סימטרית ביחס לאלכסון הראשי.
ב. שני צבעים זהים לא מופיעים באותה שורה או באותה עמודה.
הוכח כי באלכסון הראשי יופיעו כל 9 הצבעים.

לפניך ישומון המאפשר לך לנסות כוחך בצביעת הריבוע באופן שתווכח בנכונות הטענה הנ"ל.
שים לב:
הישומון מאפשר צביעה רק ע"פ שני הכללים הנ"ל.
לרשותך 9 צבעים שונים (יש לבחור צבע ע"י קליק כפול על שמו)

צביעה מהנה!!!