אHה!
הוסף שתי מטבעות לשבע המסודרות בצורת האות H, כך שיווצרו 10 ישרים ועל כל ישר 3 מטבעות.