אחת וחמש, שבע ושש
בעזרת פעולות החשבון הבסיסיות ובעזרת כל 4 הספרות: 1,5,6,7 - כל אחת פעם אחת,
קבל את הערך 21.