זווג ראשוני


האם ניתן לסדר את המספרים מ-1 עד 10 - לחמישה זוגות כך שהסכומים המתקבלים מכל הזוגות הם חמישה מספרים ראשוניים שונים?


     

אותה שאלה הפעם בהתייחס למספרים הטבעיים מ-1 ועד 50.