במקום שבעלי תשובה עומדים אי-אפשר לעמוד
לכל אחת מן השאלות תשובה נכונה יחידה. מהי?

התשובה ב היא התשובה לשאלות:
א. 4 ו-5 בלבד
ב. 5 בלבד
ג. 2 ו-3 בלבד
ד. 3 בלבד
התשובה הנכונה לשאלה זו מופיעה במקום:
א. זהה לשאלה הקודמת
ב. זהה לשאלה הבאה
ג. כמו בשאלה 4
ד. כמו בשאלה 5
מספר השאלות שהתשובה עליהן היא א הוא:
א. 0
ב. 1
ג. 2
ד. 3
השאלה הראשונה שבה התשובה הנכונה היא ג היא:
א. מס' 1
ב. מס' 3
ג. מס' 4
ד. מס' 2
מספר השאלות שהתשובה להן ד הוא:
א. 1
ב. 0
ג. 2
ד. 3
השאלה שבה התשובה היא באותו מקום כמו התשובה לשאלה זו היא:
א. שאלה מס' 4
ב. שאלה מס' 2
ג. שאלה מס' 3
ד. שאלה מס' 1

התשובה הנכונה לשאלה מס' 1 היא:
התשובה הנכונה לשאלה מס' 2 היא:
התשובה הנכונה לשאלה מס' 3 היא:
התשובה הנכונה לשאלה מס' 4 היא:
התשובה הנכונה לשאלה מס' 5 היא:
התשובה הנכונה לשאלה מס' 6 היא: