בעיית מאה התרנגולות


תרנגול עולה חמש מטבעות, תרנגולת שלוש מטבעות, ושלושה אפרוחים עולים מטבע אחת.
אם קנינו מאה עופות במאה מטבעות, כמה קנינו מכל סוג?

תרנגולים: 
תרנגולות: 
אפרוחים: 

(מתוך כל הפתרונות תבחרו את זה עם מספר מכסימלי של אפרוחים)