על ראשון ראשון
פתור את תרגיל הכפל הבא, כאשר במקום הריבועים עומדות רק ספרות שהן מספרים ראשוניים
(5,3,2 או 7).

     
        x