מי רואה?
אמור מה שם
אשר יש בו את שמו
הרביעית היא אחת ויחידה
ולאחרונה זכור כי לב חכם לימינו
ואולי גם אתה הרואה כמותו