בואו בגדדה
מאת: רחל פרידמן בן שלום ומוריה תייר


בדרום פרצה מלחמה
המלך בבר התמלא חֵמה
אבא צו 8 קיבל ומיד נעמד,
שם נכתב: בואו בגדד.

עזרו לאבא למצוא את מספר התושבים בעיר בגדד.

אבא
          X
בא
___
בבר
  אבא
_____
בגדד