סולמות אי זוגיים
מאת: אביטל מזעקי

הנה לפניכם החידה,
פתרונה מי ידע?
אך לפני שתרוצו ותביאו עיפרון
יש כאן יתרון
קצה חוט שיעזור לכם את הראש לא לאמץ מידי
כי בתרגילי הכפל הבא נמחקו אפסים ומספרים אי זוגיים ודי!


2#4#
        X
4#
-------
##22#
          +
  8#8#
-------
#2#2#