נעים זמירות ישראל
מאת: שרה כוכב ומירי ברלינר


דוד בן ישי,
נעים זמירות ישראל,
שר שירות ותשבחות לא-ל.
אז מיהו המשורר? מיהו אביו?
ומהי השירה אשר מקיפה אותו סביב?

דוד ×
ישי
---------
ש י ר ה
    ד ו ד
      ש י רה
----------
שמ שד ו ה