לפני קרתו מי יעמוד?
מאת: אוריה אלקבץ נוי כהן ואסתי ברנר


ק ר
      *
ק ר
_______
ב *
    *   *
_______-
ב ר ד