אמור מה שם - חידות שמות
תוכו כברו

מאת: מרים ארז


בראשו מרכז ראשו

בשמאלו תחילת ימינו

וכשתוסיף מכאוב לראשיתו ולסופו

יהיה תוכו כברו