אמור מה שם - חידות שמות
האחות

מאת: אלישבע כהן, מרים נחום וטל מאור


אחות רחמנייה

בסוף המרי אמצעה

בחמישית מהשנייה עטופה

ובסופה על שפת ים תופפה