אמור מה שם - חידות שמות
עניה סוערה?

מאת: שרה כוכב ומירי ברלינר


עוררה חמלה ונתרצתה

ראשה מנשב

אך בפנים חם לה

תהא אחריתה כאורכה