אחת שתיים שלוש דג מלוח!


יוצאים ממספר טבעי כלשהו, מונים את מספר ספרותיו הזוגיות, את מספר ספרותיו האי-זוגיות ואת סך מספר ספרותיו. את שלוש התוצאות כותבים בשורה משמאל לימין, ונוצר מספר.
לדוגמה אם יוצאים מהמספר: 25781436457891012, המספר שנוצר הוא 8917 (למספר 17 ספרות, 8 מהן זוגיות ו-9 אי-זוגיות). אפשר להמשיך בתהליך בעבור המספר החדש, וכך הלאה. במקרה שלנו, למשל, נקבל:
8917 ¬ 134 ¬
האם התהליך תמיד מסתיים? אם כן, כיצד?