ממטרים פזורים
יהודית בלילתי

מצאי את ערכו של ממטר, אם סכום הערכים של אותיות ממטר מתחלק בארבּע.