דע את הנעלם
מצא את ערכן המספרי של האותיות, כך שתתקיים זהות מספרית
.
נעלם = 3(דע)

        = 3 (     )