טבת תשס"ו   
מלא שבֻע זאת

בעיגולי הכוכב המשובע יש למלא את המספרים 1 - 14 כך שהסכום בכל צלע יהיה שווה.
המספרים 1 -6 כבר משובצים.

מהו המספר הנמצא בעיגול האדום?.