מחלוקת ראשונים
מהו המספר הראשוני הגדול ביותר המחלק את המספר 99!+100!

תשובה: