חשוון תשס"ו   
מספרים אולימפיים

הסמל האולימפי שלפניכם מורכב מתשעה תחומים מוקפים.
שבצו את הספרות 1 - 9 (כל ספרה פעם אחת בדיוק) כך שסכום הספרות בכל אחד מחמשת המעגלים ישווה ל-11.
הספרה 1 כבר משובצת באחד התחומים, יתר הספרות מוחלפות באותיות.


תשובה: