שנה טובה
  תשרי תשס"ו   
ש נ ה
          +
ט  ו ב ה
______
ת ש ס ו


כמה גדולה יכולה להיות תשס"ו?


תשובה: