אלול תשס"ה   
חשבון נפש

לפניכם תרגיל כפל חשבוני שבו הוחלפו הספרות באותיות
כל ספרה מיוצגת על ידי אות אחת. בתרגיל משתתפות הספרות מ-1 עד 6 בלבד.
עם פענוח התרגיל, מצאו את הפסוק המסתתר מאחורי הספרות.ד נ
     *
ל י
____
ל י א
  ד נ
____
ל נ והפסוק:

142  13635  13636  15


תשובה: