חבר את החסר
השתמש בכל 10 הספרות להשלמת תרגיל החיבור    8      2
                          +
  4   
________________