פשר הקשר
בתרגיל החיבור הבא משתתפים
שלושה מספרים תלת ספרתיים,
שלהם אותן ספרות אך בסדר שונה.
מהן הספרות ומהו הקשר החיבורי?
פ ש ר
          +
ש פ ר
_____
ר ש פ

     
                                             +
        
_____________________