פירמידה במספריים העתיקה
בפירמידת המספרים במספריים העתיקה, בכל לבנה חבוי מספר פרופסור מספראי, חוקר הפירמידות, גילה במחקרו את העובדות הבאות.
א. בוני הפירמידות הכירו את המספרים השלמים בלבד
ב. כל שתי לבנים סמוכות נושאות עליהן לבנה שבה חבוי סכום המספרים שבתוכן
ג. הלבנים הצבועות בירוק נושאות את אותו מספר חיובי
ד. אי-שם בין הלבנים נמצאים המספרים 15 ו 25
עזור לפרופסור מספראי בפענוח המספרים החסרים.