צבע הסוס
התדעו מה צבע סוסי?
אייל אמר: סוסך אינו שחור.
צבי אמר: סוסך חום או אפור.
יעלה אמרה: סוסך הוא חום .
ואני אמרתי: לפחות אחד מכם צדק, ולפחות אחד מכם טעה.

איזה מבין שלושת הצבעים הוא צבעו של סוסי?