החל ב-120
במישור 6 נקודות שאין 3 מהן על ישר אחד.
הראו כי יש משולש הנוצר על ידי 3 מתוך 6 הנקודות שיש בו זווית גדולה או שווה ל - 120°