זכור לטוב...
  אדר ב' תשס"ה   
אם אותיות למספרים תהפוך הסוד יהא חשוף
נד=אחד והחידה קלה כקריעת ים סוף.
הן ידוע לכל ילד בגן ולויזתא
כי המן X בן=המדתא
מן הפור נפל פ והדת ניתנה בשושן
והחשבון: ור=דת ברור ומובן.
וגם לא מאוחר פשוט גם לומר
כי מ X ח X מרוחר
הוא פירוקו לגורמים ראשוניים של חרבונא

אז אנא בוא ידידי ואמור נא
חד וחלק כמה שווה כאן חרבונא?


תשובה: