חיים שנותרו לעד
"חי על אף שלא נשאר שלם במנה שקיבל ורק השניים נותרו לעד."

מה כתוב פה???

(הוצע ע"י רינה שטרית)