הרצים יצאו דחופים
  אדר א' תשס"ה   
א. מהו המספר המרבי של רצים שאפשר להעמיד בלוח שח מסדר 8x8
      מבלי שיאיימו זה על זה?
     
ב. הכלילו ללוח שח מסדר nxn.