עץ משפחתי
  שבט תשס"ה   
לכבוד ט"ו בשבט קנו ארבעת השכנים שתילים שונים לפאר את גינתם, ואלו הפרטים שנודעו לנו:
  1. השתיל ששתלה משפחת אזרחי עלה חצי ממחיר השקד שהיה היקר בין השתילים.
  2. משפחת דור שתלה שתיל משבעת המינים.
  3. הזית עלה 10 שקלים פחות מהשתיל של משפחת ברוך.
  4. השתיל של משפחת גואל עלה 120 שקלים.
  5. המחיר הכולל של השתילים היה 370 שקלים.
  6. מחיר הזית הוא ממוצע המחירים של השקד והתאנה.איזו משפחה שתלה את הרימון?

מה היה מחירו?                      
שקלים