משתכר אל לוח נקוב

לוח שח 8X8 לפני, ואבני טרומינו המורכבות מ-3 משבצות כמתואר.ניסיתי לכסות את הלוח בשלמותו באמצעות אבני הטרומינו, אך בני העיר לי כי זהו ניסיון חסר סיכוי
"גודלה של משבצת טרומינו הוא כגודל משבצת בלוח השח, וכל טרומינו מורכב משלוש משבצות. מספר המשבצות בלוח השח הוא 64, מספר שאינו מתחלק ב-3 !"
אם כן, אשמיט את אחת המשבצות. אמור לי עתה ראש מתמטי שכמוך, ואנקוב שכרך: האם תוכל אז לכסות את הלוח הנקוב באמצעות 21 אבני טרומינו?"