עיתון כפול
א ל פ  
  x  
א פ ס  
נ ה ד ר  
  כ פ ו ל  
  נ כ פ נ
נ ס ר א ר פ
    
     
  x