ארוכה הדרך לחרות?
בראש מגדל, אי שם בהרים
נכלאו מלך ושני ילדיו הנסיכים.
אך אל דאגה, יש פתרון למבוכה,
כי בראש המגדל גלגלת נשכחה.
חבל כרוך מסביב לנשכחת,
וסלים מחוברים מעל ומתחת
לשני קצותיו של החבל הנ"ל
שיעזרו למלכנו להמלט מן המגדל.
המלך אז הביט לתחתית המגדל
וראה כי אבן נחה לה בתוך הסל.
המלך שלנו נבון וחכם
הוא גילה כי יוכל להציל את כולם.
וכדי שכולם יימלטו ללא פגע,
הפרש המשקל בין הסלים לא יעלה על שבע.
"כה" שוקלת האבן בסל,
והנסיכה היא "לב" במשקל.
אנסיך "אח יהיה" במגדל המוכר,
"לא כך" המלך את המשימה פתר?!
שכחנו לומר פרט קטן וחשוב
כי האבן יכולה להיזרק שוב ושוב.


משקל האבן:           משקל הנסיכה:   

משקל הנסיך:           משקל המלך: