מבט לעתיד
כתבתי את המספר 21997 ולאחריו את המספר 51997 בצורתם העשרונית
כמה ספרות כתבתי בסך הכל?תשובה: