נשיאים ורוח וגשם אין...
כל אות בתרגיל החיבור שלפניכם מייצגת סיפרה שונה,
ידוע כי ענן הוא ריבוע שלם.
פענחו את התרגיל, ולחצו לבדיקה או רמז.

ח ר ף  
      +
ע נ נ  
ר ע מ  
     
      +