שנהיה לראש ולא לזנב
מצאו את המספר הטבעי הקטן ביותר n בעל התכונות הבאות:

§ ספרת היחידות שלו, בייצוג עשרוני, היא 6.

§ אם ספרת היחידות 6 נמחקת ומוצבת בראש המספר
    הנותר - המספר החדש גדול פי 4 מהמספר המקורי n.תשובה: