מה סך מסכה?
  אדר תשס"ד   
חמש הספרות 1, 2 3, 4, 5 כטוב ליבן ביין, החליפו תלבושות.
ובתחפושת נראתה הזהות המקורית כתרגיל השגוי הבא:

35
21 +
___
44
עודם בתחפושתם יצרו את הזהות 5·1-2 = 1·3  ,  שהנה גם בתחפושת נראית נכונה.

חשפו את זהותן האמיתית של כל אחת מן המתחפשות!!