קוביה צולעת
סמן את קודקודי הקוביה במספרים 0, 1, 2, ... , 7   כך שסכום המספרים בקצות כל צלע של הקובייה יהיה מספר ראשוני.