זמן אמת
הגניבה התבצעה, אין טביעות אצבעות. הנה מה שאמרו ארבעת החשודים, שלא כולם משתפים פעולה, תחת חקירתו הצולבת של פקד אמיתי:

אבי - דני הוא הפושע.
בני - לא פשעתי.
גיל - אבי משקר.
דני - בני דובר אמת.

כדי להטעות את החשודים, הצפין פקד אמיתי את תוצאות החקירה על ידי שיבוש סדר האותיות במשפט המפתח.שימו לב לזמן האמת ומצאו את הפושע.